Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe je bijvoorbeeld jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Travion en privacy

Travion is een distributeur van IT-producten aan resellers, e-sellers en distributeurs in heel Europa. Om onze diensten en werkzaamheden uit te kunnen voeren, verwerken wij persoonsgegevens, in sommige gevallen samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken via deze privacyverklaring;
 • Eerst toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar toestemming is vereist;
 • Alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze dienstenen werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Als meer aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd, zullen wij helder toelichten waarom deze gegevens worden gevraagd en vragen wij expliciet toestemming;
 • Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is voor uitvoering van onze diensten en werkzaamheden of wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.
 • Afspraken maken met derde partijen als wij gegevens delen, om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij gebruik van onze diensten, werkzaamheden, website en bij het invullen van een (contact)formulier laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet alle onderstaande persoonsgegevens, dat is geheel afhankelijk van welke diensten, functionaliteiten en werkzaamheden jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten, functionaliteiten en werkzaamheden, kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken zoals hieronder vermeld:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens;
 • BTW nummer;
 • Logingegevens;
 • IP-adres;
 • CookieID.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen van externe bronnen zoals bij krediet informatie.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgendedoeleinden:

 • Om je te informeren over acties, diensten en producten;
 • Om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk uit te voeren;
 • Om je op de hoogte te houden van devoortgang van jouw bestelling(en);
 • Om betalingen te verwerken;
 • Om onze diensten te optimaliseren;
 • Om jouw vragen over o.a. onze diensten en producten te beantwoorden;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen om bepaalde gegevens bij tehouden.

Met het oog op training, coaching en beoordeling van medewerkers kunnen telefoongesprekken worden opgenomen. Deze opnamen zijn zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekken alleen persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Met organisaties en bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, waarin wij eisen dat zij ook voldoen aan de AVG en eventuele andere wet- en regelgeving. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies

Bij het verzamelen van jouw gegevens maken we ook gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op jouw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee het gebruiksgemak te verhogen. Bij het (eerste) bezoek aan onze website vragen wij je onze cookies te accepteren. Als je kiest cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kun je cookies ook altijd verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Nieuwsbrief

Wij sturen regelmatig een nieuwsbrief per e-mail naar klanten en prospecten waarin onder andere wordt geïnformeerd over product aanbiedingen, nieuws over Travion en aanverwante zaken. Wij voegen je toe aan het nieuwbrief-bestand als je daarvoor toestemming hebt gegeven of wanneer je klant wordt bij ons. Hierbij verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden.

Beveiligen en bewaren van gegevens

Wij hebben organisatorische en technischemaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen (opzettelijke en niet-opzettelijke) vernietiging, verlies, manipulatie, onbevoegde toegang en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking en misbruik. Wij passen onzeveiligheidsmaatregelen aan op nieuwe ontwikkelingen en voortgang. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Wij bewaren gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens in principe verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het benaderen van websites van derden via onze website telkens de privacy statement van die andere website(s) te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat jevan wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-09-2018.

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je een dergelijk verzoek wenst tedoen, kun je een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@travion.nl.

Identificatie

Om fraude te voorkomen vragen wij je om bij het verzoek totinzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens een kopie van jouw geldig legitimatiebewijs mee te sturen, samen met een telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN-nummer onherkenbaar te maken. Wij zullen een verzoek tot inzage, wijzigen en/ of verwijderen binnen 4 weken afhandelen. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je alsnog ontevreden zijn over de behandeling van jouw klacht, dan heb je de mogelijkheid om op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Travion B.V.
A: Postbus 154, 6500 AD Nijmegen
T: +31 (0)24 - 357 88 22
E: info@travion.nl
KVK nummer: 09120764